Elite Polska
01 Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług strony elitepolska.pl.

Centrum Uważności Sp. z o.o. w szczególny sposób dba o ochronę danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę poufności Użytkowników strony.

Administrator Danych

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony jest:
Elite Bydgoszcz Chołody Gruszecka S.C., ul. Dworcowa 13, 85 – 010 Bydgoszcz, zwana dalej „Administratorem” lub „Elite Bydgoszcz S.C.”.

Kontakt z Administratorem:

kontakt@elite.bydgoszcz.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Elite S.C. jest Jan Kaczmarczyk dostępny pod adresem e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl . Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Elite S.C., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Postanowienia ogólne

Elite S.C. jest Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych zebranych w związku z odwiedzaniem strony elitepolska.pl i korzystaniem ze świadczonych na niej usług. W przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszej strony korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO między innymi świadczących dla Administratora usługi hostingu.

W naszych działaniach przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych klientów. Jednym z kluczowych jej aspektów jest ochrona praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy o to, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy Ustawie prawo telekomunikacyjne).

Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy polityki i procedury oraz regularnie uczestniczymy wszkoleniach z zasad ochrony danych aby podnieść naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Cel i zakres zbieranych danych osobowych:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

W celu rejestracji na doradztwo dietetyczne/treningi personalne w Eite Bydgoszcz oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie – w myśl zasady, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy, lub do kontaktu przed jej zawarciem.

W celu prawidłowego doboru treningu/ diety dane o stanie zdrowia są przetwarzane na podstawie wyraźnie udzielonej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na świadczeniu usług za pośrednictwem strony elitepolska.pl oraz w przypadku zaistnienia konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Przesyłanie informacji na temat promocji i ofert Elite Bydgoszcz na wskazany przez Państwa w formularzu zapisu na newsletter adres e-mail. Podstawą takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Kategorie danych jakie zbieramy:

W zakresie korzystania ze strony elitepolska.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę elitepolska.pl .
W przypadku zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego lub rezerwacji wizyty w Elite Bydgoszcz będziemy przetwarzać następujące dane:

Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com
https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą serwisu Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Elite Bydgoszcz staje się również administratorem danych.

Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jaki są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.
Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie elitepolska.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych jest

Z powyższymi podmiotami zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji wizyty lub odpowiedzi na zapytania zadane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją usług bądź zostaną trwale usunięte.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zakupu za pośrednictwem strony elitepolska.pl będą przetwarzane w dokumentacji księgowej Administratora przez okres do 7 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż.
Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę prywatności na tych stronach. Zachęcamy po przejściu na inną stronę www zapoznać się z polityką prywatności tej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony elitepolska.pl .

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych w związku z odwiedzinami na stronie elitepolska.pl , rejestracją na wizytę w Elite Bydgoszcz lub korzystaniem z innych usług świadczonych na stronie jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wcześniejszego umówienia się na wizytę, fokonania zakupu w e-sklepie, uzyskania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora lub korzystania z innych usług Strony.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony elitepolska.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony elitepolska.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.